strzałka do góry

.

.

abc

Witamy na stronie firmy Unisco Sp. z o.o.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
abc

Kilka słów wstępu
Technologie
Dostawa
abc Unisco Sp. z o.o. to producent oprogramowania aktywny na rynku narzędzi wspomagania zarządzania HR.

Najważniejszą cechą naszych produktów jest indywidualne dopasowanie oraz dążenie do pełnej satysfakcji i osiągnięcia zamierzonych rezultatów przez naszych klientów. Nasze produkty są stale rozwijane i posiadają pełne wsparcie.

Większość naszych produktów posiada wersję demonstracyjną, którą udostępniamy zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie.
Nasze aplikacje są wykonane w technologiach sieciowych. Oznacza to, że użytkowane są poprzez przeglądarkę internetową. Może z nich korzystać wiele osób jednocześnie.

Nasze aplikacje mają budowę modułową. Oznacza to, że możemy dla Państwa skonfigurować produkt z możliwością późniejszej rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności.
Oprogramowanie oferowane jest w formie elastycznie dopasowanej do potrzeb klienta. Zarówno poprzez klasyczne licencje na czas nieokreślony, dzierżawę jak i w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS).

Działamy również przez dystrybutorów.
Moduł aplikacji - Zarządzanie Przez Cele
abc U podstaw tej metody leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność pracowników. Idea przewodnia MBO skoncentrowana jest na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów. Nasza aplikacja znacznie ułatwia cały proces począwszy od wyznaczenia celów, poprzez pomiar realizacji, skończywszy na ostatecznej ocenie.

Dodatkowo aplikacja może wyliczyć gotową do wypłacenia premię w podziale na poszczególnych pracowników czy jednostki organizacyjne. Wszystko zgodnie z zabudżetowanymi limitami oraz metodologią wyliczania zgodną z przyjętą w Państwa organizacji.
Moduł aplikacji - Ocena Okresowa Kompetencji
abc Zarządzanie kompetencjami. Jako istotne zadanie oparte na wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, zarządzanie kompetencjami wykracza poza tradycyjne rozumienie wykształcenia i doskonalenia, ponieważ integruje uczenie się, organizację, wykorzystywanie i wprowadzanie na rynek kompetencji. Zarządzanie kompetencjami jest dyscypliną zarządzania mającą za zadanie opisywanie kompetencji w przejrzysty sposób oraz zapewnienie ich transferu, wykorzystania i rozwoju, z ukierunkowaniem na osobiste cele danego pracownika oraz na cele przedsiębiorstwa. Nasza aplikacja znacznie ułatwia cały proces począwszy od zdefiniowania grup pracowników z określonym zestawem kompetencji jak i poziomem, poprzez ocenę, skończywszy na zestawieniu analitycznemu wyników.
Moduł aplikacji - Ocena 360 Stopni
abc Ocena 360 stopni. Metoda oceny pracownika, ustalana na podstawie informacji o nim z wielu źródeł, w tym również samooceny. Nasza aplikacja znacznie ułatwia cały proces począwszy od wyznaczenia osób, które będą oceniały wyznaczonych pracowników, poprzez przeprowadzenie procesu ocen, skończywszy skończywszy na wygenerowaniu raportu indywidualnego wraz z interpretacją parametrów.
Moduł aplikacji - Zarządzanie Opisami Stanowisk
abc Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury. Opis jest wykorzystywany również w innych obszarach, jak np. rekrutacja czy wartościowanie pracy. Opis stanowiska jest także podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika. Opis stanowiska jest podstawowym dokumentem usprawniającym zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Stanowi zbiór informacji o jego celu, powiązaniach wewnątrz organizacji, zakresie wykonywanej pracy, stawianych wymaganiach i niezbędnych kompetencjach. Nasza aplikacja znacznie usprawnia proces tworzenia i katalogowania opisów stanowisk.

Unisco Sp. z o.o. 2017 ©. Wszystkie prawa zastrzeżone.